Jonas Girta

1958-2004

Kaip ir visi tą patį pakartojęs
Suskaičiavęs prabėgusį laiką.
Ir suskaičiuotų metų neatlaikęs
Dar vienas laikrodis sustoja.

(Marijus Urbonas)

 

 

 

     Vš.į. „Likimo laiptai“ staiga neteko savo direktoriaus. 2004 kovo 9 dieną, eidamas 46 - uosius gyvenimo metus mirė J.Girta. Gime 1958.09.17 Klaipėdoje. Čia baigė aštuonias klases ir įstojo į Klaipėdos politechnikumą. 1977 metais baigė politechnikumą, kur įsigijo automechaniko specialybę. Baigęs, dirbo maršrutinio autobuso vairuotoju. Atėjus nepriklausomybei, pradėjo savo individualų verslą: 1993 metais tragiškos permainos užklupo taksistu dirbusį J.Girtą. Smūgis peiliu į nugarą ir... visas likęs gyvenimas invalido vežimėlyje. Tačiau J.Girta buvo ne tokio būdo, kad sėdėtų vietoje. 1998 metais buvo įregistruota Vš.į. „Likimo laiptai“, kuri suvienijo rateliuose sėdinčius neįgalius klaipėdiečius. 1999 metais buvo pasirašyta sutartis su Respublikiniu invalidų kompensacinės technikos centru dėl vežimėlių remonto darbų. „Likimo laiptams“ buvo paskirta aptarnauti Klaipėdos rajono, o po to ir apskrities ( išskyrus Skuodo rajoną) neįgaliuosius. J.Girta buvo ir aktyvus visuomenės veikėjas. Buvo Lietuvos Paraplegikų asociacijos prezidiumo narys, atsakingas už ryšius su užsieniu, 1995-2000.. Lietuvos-Švedijos kultūrinės bendrijos „Svaja“ narys nuo 1999. Dalyvavo Lietuvos žmonių su negalia sąjungos ir Švedijos aktyvios reabilitacijos grupės stovykloje-seminare neįgaliųjų aktyvumo, organizacinėsveiklos skatinimo klausimais, Vilnius 1998 liepa. 2000 metais spalio mėnesį su Maltos ordinu vyko į Romą, kur neįgalieji susitiko su popiežiumi.J.Girta buvo labai aktyvus žmogus, visur jo buvo pilna, nors ir sėdėjo invalido vežimėlyje. Vežimėlis netrukdė gyventi pilnavertį gyvenimą, būti laimingu, išlaikyti gražią šeimą.Visiems, kas pažinojo Joną, labai trūks jo patarimų, linksmos nuotaikos, profesionalių rankų.

Vš.į „Likimo laiptų“ kolektyvas