Amžinybėn išėjo Loreta Lubytė

VšĮ „Likimo laiptai“ neteko aktyvios savo bendruomenės narės Loretos Lubytės. Nuoširdžiai užjaučiame gimines, draugus ir visus ją pažinojusius. Stiprybės Jums.

Kol dega žvakės – rodos šilčiau,
Ir ašaros ne tokios sūrios,
Kol dega žvakės – tiek daug prisiminimų, apkabina širdį,
O kai jos užges, ims kuždėti ilgesys…
Ir tuos šiltus, sklidinus meilės, prisiminimus Angelai nusineš į dangų
Ir jais apklos Amžinybėn iškeliavusią sielą.

Miela Loreta,

Mūsų prisiminimuose Tu visada kartu su mumis. Tavo šypsenos ir pritarimo mums visada labai trūks… Ir aktyvios pagalbos buriant bičiulius į bendrą būrį, įkvepiant juos dideliems darbams ir bendrystei. Visada Tave prisiminsime kaip nuoširdžią draugę ir jautrią poetišką sielą, kuriai likimas buvo paskyręs daug išbandymų, kurie taurino sielą ir kūrė išskirtinę asmenybę.Ilsėkis ramybėje.

Telydi šviesa Tavo Amžinybės kelią…