Šiandien paskutinė projekto “Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio” įgyvendinimo diena

Tariame AČIŪ visai projekto komandai ir dalinamės kartu pasiektais rezultatais:

1️⃣ Suorganizavome 6 mokymus (Ne)galia gyvenime – daugiau, nei matomas viršelis”, kuriuose dalyvavo daugiau, nei 84 asmenys, turintys negalią ir jų artimieji;

2️⃣ suorganizavome 6 gyvųjų negalios knygų skaitymo renginius, kuriuose dalyvavo daugiau, nei 120 asmenų ir sukūrėme video „Gyvosios (ne)galios knygos: „nenurašyk“ dėl viršelio“

3️⃣ suteikėme 96 (2 k. į sav. po 3 val.) inkliuzinių meninių gebėjimų (tapybos) lavinimo paslaugas 30 negalią turinčių ir jos neturinčių asmenų ir suorganizavome 2 tapybos darbų parodas;

4️⃣ suteikėme kalbos terapijos paslaugas 30 vaikų, turinčių kalbos, komunikacijos negalią ir suteikėme konsultacijas, suorganizavome dvejus mokymus 50-iai tėvų, negalių turinčių vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo klausimais.

5️⃣patobulinome projekto vykdytojų ir savanorių (pareiškėjų ir partnerių) profesinius, psichologinio atsparumo ir kt. gebėjimus.