Konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius kalbos ir/ar komunikacijos negalią

Gruodžio mėnesį suteiktos 6, sausio mėnesį – 10 individualių konsultacijų tėvams auginantiems vaikus nuo 0 iki 7 metų amžiaus ir turinčius kalbos ir/ar komunikacijos negalią. Logopedė atsakė į tėvų klausimus ir suteikė rekomendacijas kaip namų aplinkoje lavinti kalbos raidą, pasidalino informacija apie maitinimo įgūdžių raidą ir patarė, kaip skatinti ikikalbinę raidą. Džiaugiamės tėvų grįžtamuoju ryšiu, vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo pasiekimais.