Nuotolinis, inkliuzinis tapybos gebėjimų lavinimas

Paskelbus karantiną mūsų piešėjų ir tapytojų grupė sėkmingai lavina savo gebėjimus nuotoliniu būdu. Namai virto kūrybinėmis dirbtuvėmis, nenutrūko ir kita veikla. Naudojantis ZOOM programėle studijavome piešimo teoriją ir dalinomės praktinių įgūdžių gudrybėmis. Įsibėgėję inkliuziniai dailės užsiėmimai duoda naudos. Stebime patobulėjusius  darbus, aktyviai vyksta konsultacijos, pasitarimai dėl būsimų piešinių ir paveikslų temų, kompozicinių sumanymų ir atlikimo būdo.