Asmenims, turintiems negalią, ir jų artimiesiems VšĮ „Likimo laiptai“ nemokamai teikia šias socialinės reabilitacijos paslaugas:

1) neįgaliųjų dienos užimtumo;

2) individualios pagalbos neįgaliajam;

3) neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo;

4) pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams.

Neįgaliųjų dienos užimtumo, meninių gebėjimų lavinimo ir pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugos teikiamos 8 kartus per mėnesį, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų Rūmai Bendruomenės namų patalpose (adresas: Debreceno g. 48, Klaipėda LT-94149), pirmojo aukšto salėje, pagal grafiką. Individualios pagalbos neįgaliajam paslauga teikiama 12 kartų per mėnesį neįgaliesiems aktualioje vietoje, iš anksto suderintoje su projekto vykdytoja, ergoterapeute – Lina Sobčikaite.

Paslaugomis nemokamai gali naudotis įvairaus amžiaus asmenys, turintys skirtingas negalias (judėjimo, psichosocialinę, kompleksinę ir kt.). Išsamesnė informacija apie VšĮ „Likimo laiptai“ teikiamas socialinės reabilitacijos paslaugas teikiama telefonu +370 606 93960 arba el. paštu nvo.likimo.laiptai@gmail.com 

VšĮ „Likimo laiptai“ 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo grafikas

SR paslauga

Savaitės diena

Paslaugos teikimo trukmė (apima ir pasiruošimą paslaugos teikimui)

Individuali pagalba neįgaliajam (12 k. per mėnesį,  4 val. per dieną)

Konkrečios dienos derinamos atsižvelgiant į paslaugos gavėjų poreikius.

12 k. per mėnesį, kiekvieną kartą po 4.00 val.

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Užimtumas amatų būreliuose ar klubuose; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (8 k./mėn., 4 val./d.)

Trečiadienis

12.00 – 16.00

 

Penktadienis

 

10.00 – 14.00

Saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas (judesio raiškos taikant „Tai či“ elementus ir kaligrafijos gebėjimų ugdymas) (8 k./mėn., 2 val./d.)

Trečiadienis

10.00 – 12.00

 

Penktadienis

 

10.00 – 12.00

Meninių gebėjimų (tapybos) lavinimas klube „Spalvų menė“ (8 k./mėn.,  4 val./d.)

Trečiadienis

10.00 – 14.00

Penktadienis

10.00 – 14.00

Meninio žodžio raiškos gebėjimų lavinimas (4 k./mėn., 4 val./d.)

Trečiadienis

12.00 – 16.00

Pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslauga (8 k./mėn.,  2 val./d.)

Trečiadienis

10.00 – 12.00

Penktadienis

10.00 – 12.00

Paslaugos teikiamos 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto, finansuojamo iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų, pagrindu. Projekto įgyvendinimui skirta 25 754 eurai. Projekto vadovas – Adolfas Ruškys.