Nuo 2022 m. kovo mėn. pradėsime įgyvendinti projektą „Aš + Tu = MES“. Šio projekto pagrindu teiksime tokias socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems negalią ir jų artimiesiems:

  • Vaikų, turinčių negalią, dienos užimtumas apimant jų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą, socialinių įgūdžių ugdymą ir (ar) palaikymą ir pažintinių funkcijų formavimą;
  • užimtumo paslaugą klube „Amatų menė“, kuriame bus mokomasi gaminti įvairius dirbinius ir išbandyti savo gebėjimus skirtingose srityse (pvz.: tapyba ant šilko, lipdymas iš molio, vilnos vėlimas, vaško žvakių gamyba ir kt.);
  • tapybos gebėjimų lavinimas su profesionalia dailės pedagoge Regina Donbrauskaite Plotnikova;
  • į konkretaus neįgaliojo poreikius orientuotą individualią paslaugą teikiant pagalbą lankantis skirtingose įstaigose, palydint, padedant spręsti kylančias problemas ir pan.;
  • pagalbos neįgaliojo šeimos nariams paslaugą apimančią: individualią emocinę, informacinę pagalbą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.