Įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, finansuoti iš Valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetų

Metai Projekto pavadinimas Gauta suma iš savivaldybės biudžeto (Eur)
2017 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 18510,00
2016 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 9864,76
2015 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 7400,00
2014 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 6376,84
2013 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 6376,84
2012 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 6376,98

 

 

 

Įgyvendinti dalinai iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto finansuoti projektai

Metai Projekto pavadinimas Gauta suma iš savivaldybės biudžeto (Eur)
2016 Neįgaliuosius ir jų šeimas įgalinančios socialinės paslaugos 1000 Eur
2015 Neįgaliųjų ir jų šeimų socialinės įtraukties didinimas teikiant socialines paslaugas 600 Eur
2014 Asmenų su negalia ir jų šeimų socialinio dalyvavimo skatinimas teikiant socialines paslaugas 869 Eur
2013 Kartu mes galime daugiau: socialinės paslaugos neįgaliesiems ir jų artimiesiems 579 Eur
2012 Neįgaliųjų ir jų šeimų įgalinimas teikiant socioedukacines paslaugas 869 Eur
2011 Galiu aš – gali ir Tu. Neįgaliųjų ir jų šeimų socialinio dalyvavimo skatinimas teikiant socioedukacines paslaugas 2317 Eur

 

2010 Socioedukacinis darbas su negalią turinčiais asmenimis 2027 Eur
2009 Judėjimo negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas organizuojant jų užimtumą 2027 Eur
2008 Neleiskime neįgaliesiems negalėti 579 Eur
2008 Neįgaliųjų aktyvus dalyvavimas visuomeniniame gyvenime 1158 Eur
2007 Atgaiva kūnui ir sielai 1014 Eur
2007 Savarankiškumo įgūdžių tobulinimas 869 Eur
2006 Gyvenkime įdomiau 1448 Eur
2006 Fizinė ir dvasinė reabilitacija 1014 Eur
2005 Gyvenkime aktyviau 1448 Eur
2005 Aktyvi reabilitacija ir sveikata 869 Eur
2004 viešieji pirkimai Neįgaliųjų asmenų užimtumo, darbo terapijos, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo paslauga 3475 Eur
2002 Susitikime namuose 1158 Eur
2001 Invalidų reabilitacija 1303 Eur
2000 Koja kojon 1158 Eur