VšĮ „Likimo laiptai“ teikia šias mokamas logopedo paslaugas vaikams ir suaugusiems: kalbinių gebėjimų tyrimas ir įvertinimas (įvertinama: kalbos padargų būklė, kalbėjimo tempas, kalbinis kvėpavimas, balsas, tartis, foneminė klausa, garsinės analizės, sintezės gebėjimai, kalbos gramatinė sandara, žodynas, rišlioji kalba) individualios ir grupinės logopedinės pratybos (garsų tarimo mokymas, tikslinimas ir įtvirtinimas; foneminės klausos lavinimas; taisyklingos gramatinės kalbos sandaros formavimas; žodyno turtinimas; skaitymo, rašymo sutrikimų įveikimas; kalbinių gebėjimų grąžinimas po persirgtų ligų ar patirtų traumų; logopedo konsultacijos artimiesiems; artimųjų, mokymas kaip galima  šeimos nariui padėti įveikti kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimus. Logopedo paslaugas teikia logopedė, socialinių mokslų daktarė – Jūratė Ruškė. Daugiau informacijos apie teikiamas logopedos paslaugas  rasite www.logopedes-klaipedoje.lt