2% Paramai
 
Kiekvienas gyventojas be papildomų išlaidų gali paremti ne pelno siekiančias organizacijas. Apie tai čia...
 
2017 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS
 

     VšĮ „Likimo laiptai“ įgyvendina 2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, finansuojamą iš Valstybės ir savivaldybės biudžetų. Įgyvendinant projektą teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems: neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga; asmeninio asistento pagalba; neįgaliųjų užimtumas klube „Amatų kambarys“, meninių gebėjimų lavinimo paslauga klube „Spalvų ir žodžių menė“. Taip pat teikiame ir pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugą. Žemiau pateikiame išsamesnės informacijos apie kiekvieną paslaugą:
  • negaliųjų dienos užimtumo paslauga teikiama sunkų ir vidutinį neįgalumo lygį, didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygį turintiems asmenims. Ši paslauga apima: 1) kasdienės veiklos įgūdžių ugdymą, palaikymą ar atkūrimą;  2) mokymąsi sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis; 3) neįgaliųjų saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimą.
  • asmeninio asistento pagalba orientuota į sunkų neįgalumo lygį (iki 25 proc. darbingumo lygį) bei sunkų specialiųjų poreikių lygį turinčius asmenis. Ši paslauga apima: 1) pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas; 2) pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; 3) pagalbą sprendžiant buityje kylančias problemas (mokymas savarankiškai spręsti kasdienes problemas, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti negalią).
  • neįgaliųjų užimtumas klube „Amatų kambarys“. Šiame klube neįgalieji turi galimybę išbandyti įvairias suvenyrų ir kt. dirbinių kūrimo technikas: sausą ir šlapią vilnos vėlimą, tapybą ant šilko, dekupažo ir kt. veiklas.
  • meninių gebėjimų lavinimo paslauga klube „Spalvų ir žodžių menė“. Ši paslauga apima tapybos, žodinės raiškos gebėjimų ugdymą.
  • pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslauga apima: 1) šeimos paramos grupių veiklą grupinėse diskusijose; 2) mokymąsi pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime; 3) mokymąsi pažinti ir valdyti neįgalaus asmens negalią; 4) pagalbą neįgaliojo artimiesiems sprendžiant dėl artimojo negalios kylančias problemas.
          Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (dienos užimtumo paslauga, meninių gebėjimų lavinimo paslauga, neįgaliųjų užimtumo amatų būreliuose ir klubuose, ir pagalbos jų artimiesiems paslaugos) teikiamos Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų Rūmai Bendruomenės namų patalpose (adresas: Debreceno g. 48, Klaipėda LT-94149).
          Projekto įgyvendinimui skirta 18510,00 eurų. Projekto vadovas – Adolfas Ruškys.
          Konsultacijos ir išsamesnė informacija apie minėto projekto pagrindu teikiamas paslaugas teikiama telefonu 8 606 93960
 
 
   
   
 
2004-2017 Klaipėda
   
  webmaster