2% PAJAMŲ MOKESČIO PARAMAI
 

     Kiekvienas gyventojas be papildomų išlaidų gali paremti ne pelno siekiančias organizacijas. Pagal 2003m. sausio 1-ąją įsigaliojusį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kiekvienas Lietuvos gyventojas 2 procentus nuo per metus sumokėto pajamų mokesčio gali skirti paramos organizacijoms, tai yra dalį valstybei sumokėto pajamų mokesčio atiduoti ne į bendrą katilą, o paskirti savo nuožiūra – paremti neįgaliųjų organizacijas, ligonines... Kuriam paramos gavėjui skirti savo sumokėtą mokesčių dalį, sprenddžia pats žmogus.
LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis skelbia:
Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo to nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų.
Norėdami skirti 2 proc. savo mokesčių mūsų organizacijai remti, mokesčių mokėtojai privalo užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ kurį galima gauti čia arba susisiekti su mumis.
 
 
   
   
   
 
2004 Klaipėda
   
  webmaste